Yazılım Geliştirme Nedir?

 Yazılım geliştirme, bilgisayar ve benzeri elektronik cihazların ihtiyaçlarımıza uygun biçimde nasıl davranmaları gerektiğini belli kurallarla onları yönlendiren işlemlere denilir. Tüm işlemlerde olduğu üzere yazılım geliştirmede de belli başlı kurallar bulunur. Bunlar iyi bir yazılım geliştirmenin nasıl olması gerektiği ortaya çıkaran evrensel olarak kabul görmüş kurallar bütünüdür. Gereksinim duyanlar kod dünyasından ne kadar uzak olursa olsunlar esasen ellerinde bulunan evrensel nitelikteki kurallar sayesinde kod yazmanın yapılıp yapılmadığı yargısına varacak güce sahiptirler. Yazılım geliştirme süreci doğru tespit edilmiş analizlerin neticesinde doğru belirlenmiş kaynakların doğru olarak planlanmasıyla başarıya ulaşılabilecek bir süreçtir. Bu, evrensel nitelikli yazılım geliştirme süreci şeklinde isimlendirilmiştir. Yazılım Geliştirme Süreci, bir hayalin kurgulanmasıyla uygulamaya alınması bağlamındaki genel süreçleri kapsamaktadır. Temelde, Analiz etme, çözümleme, tasarım yapma, gerçekleştirime, test etme bakım süreçleri, kodlama sürecinin kapsamını oluştururlar. Yazılım geliştirme çeşitleri bu süreçlerin çok daha verimli ilerlemesi bakımından büyük önem arz ederler. Fakat unutulmaması gereken yegane şey, bu tiplerden firma ihtiyaçlarıyla örtüşen değil projeye uyan tipin belirlenmesi gerektiğidir. Tüm projeler ve hayaller farklı bir kodlama tipi ile yaratılmak durumundadır.

Yazılım Geliştirmede Süreç Modelleri

  • Yaz ve Düzelt (Code and Fix it model)
  • Çağlayan tip Modeli ( The Waterfall Model )
  • V tipi Model (V-shaped Model)
  • Evrimsel Geliştirme Tipi (Evolutionary Development model)
  • Prototipleme tipi (Prototyping model)
  • Spiral ModellemeFormal Sistem Geliştirme Tipi (Formal System Development model)
  • Tekrar kullanıma yönelik geliştirme tipi (Re-use based development model )
  • Artımlı Geliştirme Modeli (Incremental Development model)
  • Birleşik Süreç Modeli(Unified Process model)
  • Uç Programlama Modeli (Extreme Programming model)

Bir yazılım çalışmasının başarılı sayılabilmesi için gerekli olan temel konuların en başında yazılım geliştirme sürecindeki her elemanın eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğidir. Yazılım, kontrol edilebildiği müddetçe oldukça önemli bir güçtür. Bu sebeple yazılımın kontrol edilmesine henüz hayal aşamasındayken başlamak oldukça önemlidir. Yazılım geliştirme işi ancak ve ancak genel sürecin doğru yürütüldüğü zamanlarda başarıya ulaşmaktadır. Bundan dolayı Analizden bakım çalışmasına dek tamamıyla proje odaklı teknikler belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

Yazılım Projeleri Dört Temel Süreçten Oluşur

1-İhtiyaç belirlemek ve Proje Analizi yapmak Projenin ilk kısmında ihtiyaç duyulan ana modüller analiz edilip ardından proje gayesi ve hedefleri detaylandırılmalıdır. Projenin varsayımsal özellikleri dikkate alınarak kullanıcılara yönelik yararları gözetilmelidir. Projeye zaman kaybettirebilecek lüzumsuz veya etkisiz özelliklerin bir sonraki faza aktarılması mümkün olmalıdır. Bu şekilde proje sürecini uzatmaksızın tamamlamış olacak ve özelliklerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı yeniden değerlendirilebilecektir.

2-Kullanılabilecek en uygun kodlama dili, kod mimarisi, server gereklilikleri tespit edilmelidir. Tasarım Süreci Meydana getirilmek istenen proje web tabanlı, mobil veya masaüstü uygulaması olabilmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışmanın bu platformlara ya da aletlere uyması gerekir.

 3- Yazılım geliştirme için web arayüz tasarım çalışması yapılırken html standartlarına uygun olmalı (SEO) arama motorlarınca kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulabilecek modüller tasarlanmalı ve kullanışlılık kolaylığı rahat analiz edilebilmelidir. Kullanıcıların gitmek istedikleri sayfaya ya da neticeye en çok üç tıkla ulaşmalarının hedeflenmesi gerekir. Sade ve kullanıcıda güven duygusunun oluşmasını sağlayan tasarımlar olmasına özen göstermek şarttır. Kodlama Güçlü bir kodlama mimarisiyle çalışılmalı ve ardından çıkacak tüm isteklere rahat bir şekilde cevap verebilecek kodlama yapılabilmelidir. Projenin tüm ekip tarafından birtakım çalışması gibi yönetilmesi, raporlanması, izlenmesi sağlanmak zorundadır. Modüllerin hızlı çalışabilmesi için sayfa içinde aşırı sorgu olmamasına özen göstermek gerekir, en faydalı uygulamalar üstünde araştırmalar yapmak gerekir.

4-Test Aşaması… Yazılım geliştirme sürecinde önceden belirlenmiş ihtiyaçların giderilip giderilmediği doğru sonucun, alınıp alınmadığı testleri yapılmak durumundadır. Güvenlik testleri yapılıp, sistemde bulunan varsa açıklıklar kapatılmak zorundadır. Stres testleri sayesinde sistem dayanıklılığı test edilip, gerekli yerlerde sorgulamaların optimizasyonu sağlanmalıdır.

Yazılım geliştirme, Özel yazılım istekleri, Mobil Uygulama geliştirmeyi düşünen Firma/Bireyler Bizimle iletişime geçebilirler.

Gönder
1
Whatsapp Hattımızdan Sizlere Yardımcı Oluyoruz. Görüşmek İçin "Gönder"Tuşuna basabilirsiniz